Rólam

Lassan 20 éve dolgozom a gyermekvédelem területén: vidéki és a "nyócker dzsumbujában", gyermekjóléti központban, gyámhivatalban, vas megyei rendőrkapitányság ifjúságvédelmi osztályán és régi nevén Fővárosi Gyermekvédelmi Központban (ismertebb nevén:Tegyesz most: Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat) tettem szert tapasztalatokra.

Szereplek az országos közvetítők szakértői névsorán, ezáltal bármelyik gyámügyi osztály és/vagy bíróság által kirendelhető közvetítő vagyok (Ig.szám: 002335/1K000518.).

Szántó Eszter vagyok. Szombathelyen születtem. Két gyermekes anyaként 2000 óta élek Budapesten.

Személyiségemből adódóan, mindig is közel álltak hozzám az emberek… hamar megnyíltak előttem, ha arról volt szó. A velük való foglalkozás már gyermekkoromban eldöntött cél volt.

A családvédelem szakágat választva 1999-ben végeztem el az általános szociális munkás szakot a Pécsi Tudomány Egyetemen. Diplomamunkámat az ifjúkori devianciák s azok megelőzése témában írtam. Családjogi – és pszichológiai ismereteimet jelenleg is használom gyermekvédelmi munkám során.

Tanulmányaim során gyakorlatot szerezhettem a Vas megyei Rendőrkapitányság ifjúságvédelmi osztályán, korai fejlesztőkben. Munkatapasztalatokra először vidéken egy Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatban tettem szert. Ebben az időben szereztem meg a Kapcsolat 2000 Alapítványnál családi- és kapcsolatügyeleti mediátori végzettségemet is. Ig.szám: 002335/1K000518.

Konfliktuskezelést végeztem kamaszok és szüleik között, válófélben lévő vagy az után lévő szülőknél, szomszédok perpatvarainál, de együtt élő családtagok mindennapi súrlódásaiban is. Nem volt ritka, hogy szülők és gyermekeik iskolája/pedagógusa között kellett közvetítenem.

A gyermekét tigrisként védő, néha elfogult szülők és a néha túlzott szakmai öntudattal rendelkező pedagógusok érdeke hiába ugyanaz, hogy a gyermek szeressen iskolába járni s jól teljesítsen, néha „elbeszélnek” egymás mellett.

2010-ben jómagam is elváltam, így személyesen is megtapasztalhattam az azzal járó lelki folyamatokat – így elmondhatom, hogy valóban át tudom érezni az átmeneti nehéz időszakban lévők helyzetét. A sikeres váláson túl, igyekszem mind a tapasztalataimat, mind a tanult ismereteimet a hozzám forduló emberek javára fordítani.

A gyermekvédelem területén maradva mediátori képességeimet kamatoztathattam Budapest több kerületében. Mint tudjuk, Budapest egyik leghátrányosabb,- ha nem a leghátrányosabb- területén, a „nyóckerben” élnek a szociálisan legrászorultabb családok. Az ilyen családokban az alapvető szükségletek kielégítésért folyó küzdelem mellett kevesebb idő jut az önképzésre s egymásra – rokonokra, gyermekekre. Ebben a kerületben nemcsak a Gyermekjóléti Központ családgondozójaként, de Gyámhivatali ügyintézőként belefolyhattam a családok életébe s azok problémáinak megoldásába.

Jelenleg, Budapest szociális területének egyik legkiemelkedőbb kerületébe, Gyermekjóléti Központjában esetmenedzserként és mediátorként segítem a hozzánk forduló családok, szülők életét.

A Fővárosi Gyermekvédelmi Központban több éven át gyámhivatalok által is előírt kötelező, támogatott közvetítői eljárások levezetése volt a feladatom. Közvetítést vállalok családon belüli verbális/fizikai bántalmazás esetén is.

A mediáció bántalmazás esetén sokszor kontraindikált lehet, de ennek ellenére (speciális ismeretek, technikák és a gyakorlati tapasztalatok birtokában) jelentős előrelépés lehet a mediáció alkalmazása ezekben az esetekben is.  Ezt erősíti a luxemburgi székhelyű Institut Européen pour le Développement des Relations Sociales ( IEDRS) mediációs intézet is.

Külföldi érintettség esetén angol nyelvű mediáció levezetését is vállalom!

Azt tapasztalom, hogy a gazdasági hanyatlás a családok működésének hanyatlását is magával hozta. Az általános és családi értékek válsága mellett nehezebben működnek az emberi kapcsolatok, s még nehezebben az emberi problémák megoldása, így mediátori munkámnak egyre nagyobb a létjogosultsága. Ezt csak megerősítette a mindenkori jogalkotó azzal, hogy a mediációt és annak alkalmazását törvénybe iktatta.

Hazánkban 2003 óta van lehetőség a jogviták nem bírósági úton való törvényes rendezésére, melynek alapját a 2002. évi LV törvény tette lehetővé.

Gyermekjóléti alapellátással és/vagy gyámügyi eljárással érintett családok esetén gyermekvédelmi tanácsadóként segítek veszélyeztetés, elhanyagolás, válási  -kapcsolattartási problémák esetén.