Mi a mediáció?

Az emberi kapcsolatok velejárója a konfliktus. Családban, iskolában, munkahelyen, párkapcsolatban, üzleti életben, politikában, mindenhol jelen van. A különbségek abban mutatkoznak meg, hogyan kezeljük konfliktusainkat. Ha képesek vagyunk tárgyalni a másik féllel, akkor a kapcsolatunk épülni fog, ha harcolni tudunk csak, romboljuk kapcsolatainkat. Van, aki mindezt tudja, de külső segítség nélkül nem képes megvalósítani. Ilyenkor kell a közvetítő, a mediátor, aki segít egyezségre jutni a másik féllel. A mediáció, ez az ősi módszer gyors, olcsó, és kevésbé fájdalmas megoldása az emberek közötti konfliktusoknak.

Mediáció folyamata

A mediátor a tárgyalás előtt általában előkészítő beszélgetésen tárja fel a felek álláspontját, igényeit, felméri a konfliktus nagyságát, természetét, és ennek alapján dönti el, hogy a mediáció mely fajtáját választja: Egy térben ülteti le a feleket, vagy ő sétál egyik helyről a másikra, egyedül, vagy mediátor társával együtt dolgozik, a feleken kívül bevon-e másokat is a tárgyalásba, és körülbelül hány ülésben tudják létrehozni a felek megállapodásukat.

Ha a vitázó felek mediátor – egy semleges, a vitában nem érintett, konfliktuskezeléshez értő harmadik fél (közvetítő)- segítségét veszik igénybe, akkor egy olyan folyamatban vesznek részt, amelyben a mediátor tartja kézben a vitát, veszekedés helyett két egyenrangú fél tárgyalásává alakítja, és olyan írásbeli megállapodáshoz juttatja a feleket, amelyben ők maguk határozhatják meg a témákat, megállapodásuk tartalmát, és végül mindkét fél nyertesnek érzi magát. Csak az aktuális problémák kerülnek megbeszélésre, és azok jövőbeni megoldása a feladat. Múltbeli ügyekkel, az igazság, a bűnös keresésével a másik fél személyiségjegyeinek, a felek egymáshoz való viszonyának megváltoztatásával nem foglalkozik a mediáció. Mindenki magát képviseli, az elhangzottak titokban maradnak, jegyzőkönyv nincs, egyetlen írás marad a tárgyalásról, a résztvevők, és a mediátorok által aláírt egyezség.  A megszületett egyezség tartalmazni fogja minden résztvevő igényét, vagyis mindkét fél jól felfogott érdeke, hogy betartsa a megállapodás pontjait, ami azzal a „mellékhatással” jár, hogy idővel nem romlik, hanem javul a felek kapcsolata. A tárgyaláson részt vevő felek egyúttal új konfliktuskezelési módszert is tanulnak a mediátoroktól, amit hasonló helyzetekben  alkalmazni is tudnak.

A mediációban nincs szükség tanúkra, ügyvédre, a mediátor sem tanúskodik senki mellett, vagy ellen a bíróságon.

Általában akkor indokolt a mediáció,

 • ha a felek tárgyalásos úton szeretnék megoldani a nézeteltérésüket, de nincs    közöttük kommunikáció.
 • ha a felek szeretnék megőrizni v. helyreállítani személyes kapcsolatukat a korábbi szinten.
 • ha az idő mindkét fél számára fontos tényező, és gyors megoldást keresnek, lehetőleg napokon, heteken belül inkább, minthogy  hónapokon éveken keresztül tartson ez a folyamat.
 • ha az ügy kényes, vagy diszkrét, és egy vagy több érdekelt fél hírneve sérülhet, ha nyilvánossá válik.
 • ha a felek kívánják meghatározni a köztük folyó vita kimenetelét, ahelyett, hogy lemondanának erről az ügyvédek és a bíró javára.
 • ha a pereskedés költsége valószínűleg összehasonlíthatatlanul sokkal magasabb, mint amit bármelyik fél vissza tudna nyerni, vagy meg tudna menteni pereskedés útján.
 • ha a felek úgy érzik, hogy nehéz időszak vár rájuk, feszültségekkel, szorongásokkal, amelyek a jogi küzdelemmel együtt járnak.

Elsősorban családjogi, kapcsolattartási ügyekben vállalok közvetítést. Ha  az együtt élő családtagok közötti konfliktusok, a családi élet megszervezése, a szülő-gyermek viszonyban kirobbant sorozatos viták, az együttélési szabályok be nem tartása miatt jöttek létre, vagy válni készülnek a házastársak, de nem akarnak bíróságra menni, megegyezésre törekszenek. Akkor is ajánlom a mediációt, amikor már nem élnek együtt a családtagok, de a válás utáni gyermek- szülő kapcsolattartásban vitáik (nevelési, gyermekekkel, kamaszokkal kapcsolatos konfliktusokban) vannak.

 • A válási mediáció a bírósági eljárás alternatívája. A mediáció abban segít, hogy a válás közös megegyezéssel jöjjön létre és így elkerülhető legyen a bíróság előtti eljárás.
 • Hosszú távon megalapozza azt, hogy a felek a válás után jó kapcsolatban maradjanak.
 • A mediáció során mindkét fél érdeke érvényesül, kompromisszumos megoldás jön létre.
 • A bírósági eljárásnál jelentősen gyorsabb, kisebb költséggel jár.
 • A mediáció során a gyermek érdekeit kiemelten kezeljük.

A mediáció akkor is igénybe vehető, ha a válóper már folyamatban van: 2014 tavaszától jogszabály is kimondja majd, hogy a bíró a per során kötelezheti a feleket arra, hogy mediációs eljárásban vegyenek részt a megegyezés érdekében.

A  mediációs -közös- tárgyalás szabályai:

A felek  tárgyaláson vesznek részt (max.3 órás), ahol a beszélgetést a mediátor vezeti, de a  témákat a résztvevő vitapartnerek hozzák. Ők felelnek a megállapodásban rögzített tartalomért is.  A mediátor szerepe: elősegíteni, hogy a konfliktusban álló felek meghallgathassák egymás álláspontját, kifejezhessék aggodalmaikat, elmondhassák, mi az, ami zavarja őket a másik fél viselkedésében.

A mediátor mindig a témánál tarja a vitát,  a felek megoldási javaslatait emeli ki.

Ügyel arra, hogy  kerüljék a sértő kifejezéseket, amelyek éleznék a konfliktust.

Fontos  szabály, hogy a mediációs tárgyaláson nem foglalkozunk a  múlttal, nem  keressük, ki volt a hibás, kinek van igaza. A jelenlegi problémákra és azok megoldására koncentrálunk.

A létrejött írásbeli megállapodásnak tartalmazni kell mindkét fél  érdekeit, senki sem érezheti vesztesnek magát. Két nyertesnek kell felállni az asztaltól. Ez garantálja a megállapodás hosszú távú betartását.